Oorsprong

In een wereld, waar ondanks uitgebreide sociale voorzieningen nog zoveel kansarmoede bestaat, blijft de nood bestaan aan extra initiatieven.

Stichting v.z.w. De Gouden Druppel heeft www.allthestuffyoucareabout.com/ http://www.wolhynia.com/ hierop een heel eigen zienswijze en pakt de armoede niet aan door middel van een éénmalige actie, maar door een steeds herhalende beweging. De mogelijke en gewilde associatie met “een druppel op een hete plaat” heeft iets heel wezenlijks.

Een druppel kan een gouden druppel worden wanneer ze gebundeld wordt met andere druppels en vooral wanneer ze steeds opnieuw valt op een zelfde hete plaat en aldus voor afkoeling zorgt.

Alle giften, klein of groot, privé of zakelijk, vormen samen het fonds van de stichting.
Het fonds groeit elk jaar aan, dankzij de financiële steun van velen.
De Gouden Druppel wordt steeds groter en iedere schenker blijft onrechtstreeks betrokken, niet alleen geestelijk maar ook materieel.
Zoals in een oneindige cyclus.

Het nieuwe project laat de toe uw www.allthestuffyoucareabout.com/ http://www.wolhynia.com/ gift beter op te volgen. De financiële steun voor kinderen in het lager onderwijs is een directe hulp voor die kinderen die het meest nodig hebben.

Contacteer ons vandaag nog !

GIFTEN: VDK
BE77 8926 8028 5742

(fiscale attesten beschikbaar voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar)