EXTRA INFO

Hieronder vindt u de links naar websites van laureaten, organisaties of bedrijven die voor ons een grote betekenis hebben óf steun bieden aan De Gouden Druppel.
We hielden eraan om hierbij ook de links op philosophy essay writing service best dating sites over 50 te nemen naar pagina’s en organisaties die nauw verband houden met de materie.
BEDRIJVEN:

ARMOEDE CIJFERS: ( bijkomende info)

Cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) – o.a. de Vlaamse armoedemonitor

Cijfers over Vlaamse steden en gemeenten

Cijfers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

EU-SILC gegevens

Minimum uitkeringen

Werkloosheid

Onderwijs

Gezondheidsenquête philosophy essay writing service best dating sites over 50

Energiearmoede

Kinderarmoede

 

GIFTEN: VDK
BE77 8926 8028 5742

(fiscale attesten beschikbaar voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar)