INFO-FORMULIER

 

DGD_BW

 

 

 

 

Disclaimer: Wij vertrouwen erop dat de schoolkosten maximaal betaald zullen worden met de toelage gedaan door DE GOUDEN DRUPPEL.

Privacy: We waarderen het vertrouwen dat u ons schenkt en garanderen u dat alle gegevens die u ons zult geven, met de meeste discretie en met inachtneming van de wet zullen worden behandeld. U kan foutieve of gewijzigde gegevens steeds laten aanpassen.Bijkomende inlichtingen over de Bescherming van de Persoolijke Levenssfeer kan u vinden op: Hoogstraat 139, 1000 BRUSSEL.

De vraag naar religie is enkel voor intern gebruik en om geen externe verkeerd geïnspireerde teksten toe te laten.

VZW De Gouden Druppel respecteert de regels inzake privacy en hanteert de principes zoals aangeven in de nieuwe Europese richtlijn “GDPR”

General Data Protection Regulation

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

docwijziging dd.: 18/11/2017