Laureaten

1991: Poverello
1993: De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen
1995: Thuislozenzorg Vlaanderen
1997: Belgische Federatie van Voedselbanken
1999: Missionaries of Charity
2002: De Sloep, De Zuidpoort en Sint-Antoniuskring
2004: Sociale Dienst Brugse Poort Gent
2010: Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor
2010: Start van een nieuw project: sponsoring van de extra schoolkosten in het lager onderwijs.
Sinds de start van v.z.w.
De Gouden Druppel werd al voor méér dan 175.000,- euro subsidie toegekend.Voor informatie over deze verenigingkan u hun naam aanklikken.