delete
14,6 % van Belgen onder de armoedegrens

14,6 % van Belgen onder de armoedegrens

Naar aanleiding van het verschijnen van het Federaal Jaarboek Armoede 2012 , maakte de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid enkele cijfers bekend omtrent de armoede in België: De ‘Europese’ armoedegrens bedraagt anno 2010 voor België 973 euro per maand voor een alleenstaande en 2 044 euro per maand voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen. Deze armoedegrens is 60 % van het mediane inkomen. 14,6 % van de Belgische bevolking leeft onder deze armoedegrens. Het armoederisico van jongeren...